Saturday, January 9, 2010

Tugasan 1(Pengguna luaran maklumat perakaunan)

(1). Siapakah pengguna-pengguna luaran maklumat perakaunan dan mengapa mereka memerlukannya?

Pengguna-pengguna luaran maklumat perakaunan terdiri daripada pemborong, pembekal,pesing dan pelabur.Mereka memerlukan maklumat perakaunan kerana untuk menjadi sumber penyelesaian masalah apabila mereka menghadapi masalah.Selain itu, maklumat perakaunan juga dapat meningkatkan kewaspadaan para pengguna luaran untuk bertindak secara intuitif. Maklumat perakaunan juga dapat menggalakkan para pengguna luaran membuat kajian secara menyeluruh.Maklumat perakaunan juga digunakan sebagai kelangsungan dan pertumbuhan perniagaan.

No comments:

Post a Comment